27.02.2017

Instytut Kościuszki

JAK DOTRZEĆ DO OSÓB, KTÓRE DECYDUJĄ O WYDATKACH NA BEZPIECZEŃSTWO IT W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH W KRAJACH REGIONU CEE?